Строително-ремонтни дейности

 

Изграждане на сгради.
Ремонт на апартаменти.
Поставяне на каменна облицовка на пътеки.